face      insta     

Milí návštevníci! Oznamujeme Vám, že počas jarmoku /od 10.10., 6:00 hod. do 15.10., 6:00 hod.) je prístup do hotela Thermal*** a do krytej plavárne možný len cez bránu Westend cez Nánanskú cestu. Za pochopenie ďakujeme!
Cesta k nám zo smeru Nové Zámky a Komárno: https://goo.gl/MRCFK7